Trykk “Enter” for å komme videre
Essensen av en advokats viagra arbeid koker viagra i norge ned til det cialis i norge faktum at du cialis trenger beskytte cialis online sverige klientens interesser

Finn beste advokat

Beste advokat

En kvalifisert advokat vil bistå deg i saker som bør belyses juridisk eller av personer som har faglig kompetanse innen rettslig saksgang. Det er i noen tilfeller ikke lett å finne løsning på en tvist i forbindelse med jobb, familie eller eiendom. Det kan da lønne seg å ta kontakt med en advokat som kan gi deg juridisk rådgivning. Det er ikke alle som ønsker å gå videre med en sak dersom det har oppstått en uenighet. Det er derfor mange som ikke liker tanken på å kontakte en advokat for rådgivning. Det er da viktig at du finner en advokat som oppfatter sakens kjerne med en gang. God kommunikasjon er derfor viktig i forholdet mellom advokat og klient.


Finn riktig advokat til ditt behov


For å finne riktig advokat som tilfredsstille dine behov anbefales det at du hører med flere advokater før du bestemmer deg for hvilken advokat du vil bruke. De fleste advokater har spesialisert seg på sine egne fagområder. Du kan derfor først og fremst forhøre deg om advokaten ønsker å ta din sak eller om det kan vurderes andre advokater i samme kontor. Erfarne advokater vil med en gang gi deg en vurdering og et pristilbud som du kan forholde deg til. Du kan fordelaktig vurdere flere advokater på en gang. Ved å sammenligne advokater og pris vil du raskt få en oversikt over hvilken advokat som passer deg og dine behov best.


Erfarne advokater til riktig pris


Det er viktig at du med en gang finner frem til en advokat som kan gi deg best mulig råd i forhold til din sak og eventuell rettslig pågang. En dyktig advokat bør ha god nok kunnskap om sine spesialfelt. Det anbefales derfor at du først beskriver saken din godt nok slik at den blir belyst best mulig for advokaten. For at dette skal være mulig er det viktig med god og tilstrekkelig kommunikasjon. Det er derfor en fordel at du kan kontakte advokaten personlig for å avtale et møte. Mange advokater kan tilby et uforpliktende møte der du kan gi advokaten nok informasjon til at det kan utarbeides et pristilbud.


Advokater i ditt nærområde


Dersom du er på utkikk etter en god og erfaren advokat kan du med fordel bruke en sammenligningsside som raskt sender en oversikt over de beste advokatene i nærområdet. Sammenligningssiden vil med en gang vurdere tilgjengelige advokater i forhold til spesialfelt, pris og område.

Når du får tilgang til den oppdaterte informasjonen kan du med en gang ta kontakt med den advokaten som passer best i forhold til ditt søk. Advokaten vi deretter raskt utarbeide et tilbud med utgangspunkt i pris, tid og fagfelt. Dersom du velger en advokat i nærheten av der du bor vil du raskt kunne avtale et møte der du kan snakke med advokaten ansikt til ansikt.


Sammenlign advokattjenester og pris


Det anbefales at du sammenligner tilbud fra flere advokater for å opparbeide deg en god nok oversikt over hvilke advokater som er tilgjengelig i ditt nærområde.

Fri rettshjelp


Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig ordning som gjelder dersom du ikke har råd til juridisk rådgivning i forbindelse med en rettsak. Dette er en støtteordning som omfatter både fri sakførsel og fritt rettsråd. Dette er en tjeneste som skal bidra til at alle i Norge skal få tilgang til lik rettshjelp dersom dette er nødvendig. Fri sakførsel innebærer at du har rett på gratis juridisk bistand i saker som skal gå rettslig i domstolene. Fritt rettsråd innebærer derimot at du har rett til gratis juridisk rådgivning. Dette er rådgivning som gis i forbindelse med saker som ikke skal gå i domstolen. Dersom du behøver tilbud om fri rettshjelp, må du kontakte en advokat eller fylkesmannen for videre veiledning.


Juridisk rådgivning


I noen tilfeller vil privatpersoner få dekket sine utgifter i forbindelse med juridisk rådgivning. Dersom det oppstår problemer eller konflikter som krever juridisk bistand an du oppsøke en advokat for å få et uforpliktende tilbud på pris og saksgang. I den forbindelse vi du kanskje få nok veiledning til å forså hvordan du skal løse saken selv uten advokathjelp. I andre tilfeller vil advokaten anbefale at du tar saken videre ved bruk av advokat for at saken kan løses på best måte for alle parter. Du kan deretter vurdere saksgang og pris i forhold til om en slik rådgivning er den beste løsningen for deg. Saker som ofte tilfredsstiller retten til fri rettshjelp er klagesaker til NAV, familiesaker og erstatningssaker. I tillegg vil tilbudet om fri rettshjelp også omfatte oppsigelse av kontrakter i forbindelse med både arbeid og bolig.


Søknad om fri rettshjelp


Dersom du behøver fri rettshjelp anbefales det at du kontakter en advokat slik at du kan motta tilstrekkelig juridisk rådgivning. Advokaten vil gi deg ytterligere veiledning i hvordan du skal få dekket dine omkostninger. Du kan også ta direkte med fylkesmannen for å forhøre deg om hvordan søknaden skal utfylles for å få dekket utgiftene i forbindelse med juridisk rådgivning eller rettslig saksgang.
En søknad om fri rettshjelp skal sendes direkte til fylkesmannen i det fylket som du tilhører. I mange tilfeller vi også en advokat eller juridisk rådgiver bistå deg direkte uten at du behøver å søke til fylkesmannen. Dette gjelder hovedsakelig saker der kravet om formue- og inntektsgrensen er tilfredsstillende.


Krav om formue- og inntektsgrense


Dersom du tilfredsstiller kravet om formue og inntektsgrense kan du få innvilget fri rettshjelp. Dette kravet stilles for at du skal få tilgang til juridisk rådgiving og advokat selv om du har liten inntekt. I noen saker kan du få innvilget fri rettshjelp uavhengig av hvor mye du tjener. Dette er et tilbud som skal bidra til at mennesker med behov for juridisk bistand og advokat skal ha like rettigheter.
Derfor kan du uavhengig av hvilken formue og inntekt du har få benytte deg av fri rettshjelp i enkelte saker. Dette er i utgangspunktet saker som gjelder sosiale forhold, psykisk helsevern og tvangsekteskap. Du kan også få fri rettshjelp ved saker som gjelder militærnekt, voldsoffererstatning og straffeforfølgelse.


Betal din egenandel


Hvis du har undersøkt om du har rett til fri rettshjelp bør du også sjekke om du må betale en egenandel. Dette er en egenandel som utregnes i forhold til kostnaden på den juridiske bistand som du har mottatt. I saker der fri rettshjelp har blitt gitt med utgangspunkt i formue- og inntektsgrense vil du ikke behøve å betale egenandelen. Hvis du tjener mindre enn 100 000 kroner årlig behøver du heller ikke å betale en egenandel. Generelt må du betale en egenandel dersom du benytter deg av den juridiske tjenesten fritt rettsråd. Denne egenandelen blir utregnet med utgangspunkt i offentlige salærer som i dag ligger på rundt 1 060 kr. Ved bruk av fri sakførsel ligger egenandelen på rundt 25% av utgiftene.


Motpartens saksomkostninger


Regelverket som omfatter fri rettshjelp er ikke alltid like enkle å forstå. Din økonomiske situasjon har mye å si for om søknaden til fylkesmannen blir innvilget. Formue- og inntektsgrensen vil bli utregnet i forhold til hvor høy inntekt du har totalt i husholdningen. Derfor vil også din ektefelles formue og årlig inntekt bli tatt hensyn til.

I noen tilfeller vil du bli pålagt å også betale saksomkostningen til motparten. Dette er et krav som først og fremst stilles dersom du taper rettsaken. Det er derfor viktig at du kjenner til dine rettigheter når det gjelder retten til fri rettshjelp.

Hvorfor du trenger en advokat

Trenger advokat

Selv om de fleste ikke tenker to ganger på å ha en familiedoktor eller holde en altmuligmann på vakt, er det noen som til og med tror at å ha en advokat er et tegn på at noe er galt. Enten leter du etter problemer, eller så er du i en veldig risikofylt situasjon som kan gjøre at det blir mer sannsynlig å ha juridisk støtte. Tvert imot finns det omfattende fordeler som følger av å ansette en advokat, og vi vil se nærmere på noen i dette stykket;

Problemavskrekking

Tro ikke at en advokats plikt er begrenset til å bare løse problemer midt i dem. Advokater sørger for at de representerer kundenes interesse, og at disse interessene er best tjent med å holde klienten bort fra juridiske problemer – til og med på en forebyggende måte, enten ved å gjennomgå kontrakter, skrive avtaler, arkivere papirer eller sørge for at deres klient er i samsvar med loven. Å ansette en advokat som kan lese forretningskontrakten din eller hva som helst du får deg lovlig til, gjør mye for å forhindre juridiske problemer, og sparer deg mye penger og redder deg fra hodepine.

Rimelig

Du blir sikkert ikke overrasket over å vite at en av de grunnleggende grunnene til at folk bestemmer seg for å ikke kontakte en advokat, er hypen. Noen mennesker tror at de aldri har råd til en advokat, og glemmer at det finns en kontrakt mellom dem og advokaten. Mens noen belaster klientene rimelig, kan noen “T.V. advokater” bli tunge på lommeboka. Men det finns jo ingen fare involvert i å snakke med en advokat.


Konkurrentene dine har en advokat

Du får signert noen dokumenter når du jobber for eller med selskaper – anta ikke at de skriver dokumentene selv. Dagene da folk ikke har noen juridisk støtte er over. Tidene har endret seg, og alle handler innenfor loven. Du forstår ikke bare mindre hvis du arbeider med en partner som har en advokat, men selv er du også i en enorm risiko. Ansett en advokat som forbereder dokumentene dine med dine interesser i tankene.

Hvordan hadde du reagert hvis du ble saksøkt og bare hadde begrenset tid? Du vet aldri hva som kan skje neste gang du går gjennom døren uten en advokat bakom deg. Det er viktig å etablere et forhold til en advokat!

Bunnlinjen; vi lever i et miljø der du bør være klar over juridiske spørsmål hverdag.

Advokatfirmaer i de største byene

Vi jobber hver dag for å gjøre det enklere å finne advokat i nærheten. Og på denne siden har vi samlet advokatfirmaer i de største byene. Velg hvilken by du ønsker å finne en advokat som kan hjelpe deg med din sak.

Få tilbud fra advokatene