Trykk “Enter” for å komme videre

Slik finner du en tolk til advokatsamtalen

Finn tolk til advokatsamtalen

Har du ikke samme morsmål som landet du er i kan det ofte være vanskelig å forstå uttrykk og ord som ikke er mye brukt i dagligtalen. Det ligger mange års erfaring og forståelse for språk for å ha et klart bilde over hva det prates om, derfor er det ekstra viktig i forbindelse med instanser som bruker mye faguttrykk å benytte seg av en tolk. Tolken vil da kunne hjelpe deg med forståelse for det som det prates om på en god og nøyaktig måte, på ditt eget morsmål.

Tolken vil kunne hjelpe til i situasjoner som krever det lille ekstra. Her er det mange som spesialiserer seg innenfor tolkning av tekniske og faglige termer, slik som i en rettssak. Andre faktorer som vil spille inn her er selvfølgelig at avtaler som taushetserklæring er på plass. Det kan være ømfintlige saker som krever at det ikke diskuteres andre steder enn nettopp i en arbeidssituasjon eller privatsak.

For å finne den rette tolken for deg er det flere tjenester som tilbyr dette. Både fjerntolker og de som kan møte opp. Lokale tolker kan selvfølgelig komme og være med fysisk til stede under møter og lignende, men vil gjerne være priset høyere enn om de kun er med som fjerntolk per telefon for eksempel.

Fremmøte tolker vil gjerne være et riktig valg for deg om du sitter i en domstol eller har andre offentlige møter som hos politiet og NAV. Det er på forhånd viktig å høre med instansen du skal til om de krever dette eller om de godtar en tredjepart som lytter inn på samtalen via telefon. I de fleste tilfeller som nevnt her vil et fremmøte av en tolk være det eneste riktige valget.

Dokumenter og annet som kan oversettes kan selvfølgelig gjøres uten at en person er fysisk til stede, og her finnes det flere forskjellige å ta kontakt med. Nettbaserte tolker kan i disse tilfellene være like gode, eller fint i en kombinasjon med fremmøtetolk. Da får du gjerne litt forskjellige oppfatninger av innholdet basert på det tolken besitter av kunnskap om begge språk.

Ta gjerne en telefon til tolken du vurderer først. Da vil du også se om kjemi og nøytralitet er på plass. Det kan være avgjørende for om du får en kvalitetstolk eller ikke. Test dem gjerne ved å prate ditt eget språk og se om forståelsen er på plass. Som i alle andre bransjer er det stor forskjell på kvaliteten på tolker.

Det er mulig å bestille tolketjenester hos disse bedriftene nedenfor: