Trygderett

Trygderett omfatter de rettighetene som gjelder dersom du har rett på økonomisk kompensasjon fra staten i form av eksempelvis trygd. Du kan ha rett på trygd dersom du har blitt arbeidsledig eller grunnet andre omstendigheter ikke kan utføre jobben din tilstrekkelig. Du har også rett på trygd ved svangerskap, aleneomsorg for barn, alderdom og død. En erfaren advokat vil bistå deg dersom du er usikker på dine økonomiske rettigheter i forbindelse med utbetaling av offentlig økonomisk kompensasjon eller trygd. En advokat vil også være behjelpelig med juridisk rettledning i forbindelse med de spørsmål som du gjerne lurer på angående trygderettigheter.