Strafferett

Strafferett omfatter blant annet de lover og regler som er gjeldende i forbindelse med om du utfører noe straffbart. Dersom du har utført straffbare handlinger i forbindelser med overtredelser eller lovbrudd er det viktig at du har oversikt over dine rettigheter. Generell strafferett omfatter ofte bruk av både bistandsadvokat og forsvarer. En dyktig advokat kan bistå deg dersom du har utført en straffbar handling. Du har rett til å benytte deg av en forsvarer under Politiets etterforskning. Dersom du er den fornærmede i saken vil du ha rett på en bistandsadvokat. En advokat kan også bistå deg på alle områder inntil saken din har blitt behandlet rettslig.