Gratis advokat

En gratis advokat vil gi deg en kostnadsfri juridisk rådgivning i kompliserte saker som gjerne krever juridisk rådgivning. Gratis advokat tilbys i hovedsak for å hjelpe mennesker som i utgangspunktet ikke har råd til å bruke advokat. Mange advokater tilbyr derfor å vurdere saken din gratis for å gi deg råd om videre saksgang for at saken din skal bli løst godt nok. Gratis advokat gis også i form av fri rettshjelp dersom du ikke har råd til å benytte deg av den advokathjelpen som du behøver. Fri rettshjelp er en støtteordning som tilbys av det offentlige dersom du ikke har midler nok til å betale selv.