Familierett

Familierett omfatter de juridiske reglene som gjelder dersom du skal inngå et ekteskap. Familieretten omfatter også reglene som gjelder dersom du skal oppløse ekteskapet ditt. Familieretten sørger for at det blir tatt rettslige hensyn i forbindelse med familieforhold som omfatter økonomi og arv. I tillegg gjelder familieretten også i saker som omfatter familiens barn og voksne. En erfaren advokat vil under enhver omstendighet bistå deg med juridisk rådgivning i forbindelse med saker som automatisk omfattes av familieretten. Dersom du opplever konflikter innad i familien i forbindelse med blant annet skilsmisse, vil en advokat være behjelpelig slik at saken din blir løst tilfredsstillende.