Erstatningsrett

Erstatningsrett skal i utgangspunktet opplyse om hvilke vilkår som gjelder dersom du har blitt påført skade eller har mistet noen av dine eiendeler. Erstatningsretten omfatter hvilke betingelser som gjelder dersom du har vært uheldig i forhold til skade eller tap. I tillegg inneholder erstatningsretten regler og retningslinjer for hvordan en eventuell erstatning skal begrenses .
Dersom du er usikker på hvilke rettigheter du har om du har blitt påført skade eller mistet noen av dine eiendeler, kan en advokat hjelpe deg. En erfaren advokat vil gi deg juridiske råd og rettledning i forbindelse med hvilke rettigheter du må forholde deg til i forhold til erstatningsretten.