Bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal ivareta dine interesser dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling. I slike saker har du normalt krav på en bistandsadvokat for at du skal vernes på en tilstrekkelig måte i forhold til rettigheten dine. Du vil ha krav på veiledning og oppfølging gjennom hele den lange veien mot en eventuell rettsak.
En dyktig bistandsadvokat vil respektere deg og gi deg grunnleggende vern under Politiets etterforskning. Bistandsadvokaten vil i utgangspunktet gi deg både råd og veiledning i sakens gang i forhold til både juridiske retningslinjer, retten til å foreta en politianmeldelse og til å klage.