Asyl & innvandringsrett

Asyl og innvandringsrett
I forbindelse med asyl og innvandringsrett er det viktig at alle parter blir hørt dersom det skulle oppstå konflikter mellom partene i en sak. Det er ikke alltid like enkelt å tilpasse seg et nytt land når en attpåtil må søke om asyl og oppholdstillatelse. Det er derfor viktig at riktige prosedyrer og retningslinjer blir fulgt når innvandringssaker behandles.
Innvandringsretten tar for seg et omstridt tema, ettersom utfallet av en slik sak kan få alvorlige konsekvenser for den eller de det gjelder. Det anbefales derfor å kontakte en erfaren advokat om du skulle møte på problemer som omfatter asyl og innvandringsretten.