Arv & testamente

Fordeling av arv er ikke alltid lett når en kjær slektning har gått bort på kort varsel. Da er det gjerne en fordel at arven allerede er nedskrevet i et testamente. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å opprette et testamente for å fordele arv. Derimot finner en stadig eksempler på at arvetvister først oppstår når bortgangen er et faktum. Ved arvetvister innad i familien anbefales det at en dyktig advokat kommer på banen. Dette for å blant annet å se til at arveretten har blitt fulgt for at eventuelle tvister kan løses tilfredsstillende for alle parter.