Alminnelig kontraktsrett

En alminnelig kontraktsrett tilsier hvilke regler som tar for seg rettigheter og forpliktelser til partnere som har inngått kontrakter. I denne kontraktsretten må partene forholde seg til den gjeldende avtalen som er inngått. Her inngår blant annet ansvaret for opplysningsplikt både før og under avtaleinngåelsen. Kontrakter inngås gjerne skriftlig og brukes også ofte ved salg. De fleste kontrakter er rettslig bindende, og partnerne bør derfor være sikker på at samtlige punkter i forbindelse med kontraktsretten er utført riktig. Kontraktsretten gjelder også muntlige avtaler ved misligholdelse og eventuelle kontraktsbrudd. Det anbefales derfor at du tar kontakt med en erfaren advokat dersom du skal inngå kontrakter der alminnelig kontraktsrett må overholdes.