Trykk “Enter” for å komme videre

Hvordan finne riktig advokat

Det er viktig å ha en advokat tilgjengelig på kort varsel. En advokat kan bistå med mange viktige oppgaver. Du bør derfor vite hva en advokat kan hjelpe deg med. Ta gjerne kontakt om du er usikker på hvilke tjenester som tilbys. Det er flere kompetanseområder som kan dekkes av et advokatfirma i Norge.

Det er mange ulike grunner til at det er nødvendig å bruke advokathjelp. Det er ikke alltid nødvendig å bruke et av de største advokatfirmaer i Norge. Enkelte ganger kan det likevel være lurt å bruke en advokat som mange har brukt før deg. En dyktig advokat kan oppnå gode resultater, om advokaten har god erfaring på de ulike kompetanseområdene.

Krav til utdannelse som advokat

Det har vært behov for dyktige advokater i flere århundrer. For å kunne kalle deg en advokat må du ha bestått en juridisk embetseksamen. Du kan også fullføre master i rettsvitenskap. Du må også sørge for at du får en advokatbevilgning. Det er da vanlig at du kan gi både rettshjelp og juridisk rådgivning til klienter.

Du kan også gi profesjonelle rådgivning i forbindelse med saker som er knyttet til en domstol eller lignende. Mange advokater jobber som rådgivere i store firmaer, for privatpersoner og offentlige myndigheter. Det er er mange muligheter for deg som er utdannet som advokat i dag. Du velger selv hvilke områder du ønsker å spesialisere deg i.

Tittel som advokat er vesentlig

Allerede fra og med 1848 fikk datidens advokater generelt tittel som sakfører. Før den tid ble det du gjerne kjenner til som advokat i dag, betegnet som prokurator. Den gang var advokatene det som ble betegnes som offentlige embetsmenn. Helt til 1992 var det vanlig å bruke betegnelsen advokatmonopol.

I 1992 kunne alle som hadde bestått en juridisk embetseksamen eller det juridiske profesjonsstudiet gi profesjonell rettshjelp. Hvis du ikke hadde advokatbevilling måtte du be om tillatelse i forbindelse med hver rettslig sak. Det er i hovedsak både domstolloven fra 1995 og advokatforskriften fra 1996 som bestemmer hvem som kan få advokatbevilling.

Rett til advokatbevilling i dag

Det er ikke alle som har opparbeidet seg en advokatbevilling. Samtlige personer som utøver det som betegnes som rettshjelpvirksomhet må operere med en gyldig advokatbevilling. I enkelte tilfeller kan en person med riktig utdannelse uten rettshjelp, selv uten en advokatbevilling. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er det statlige organet som gir advokatbevilling i dag.

For å kunne få advokatbevilling må du kunne dokumentere at du oppfyller bestemte krav og vilkår, For å kunne utøve advokatvirksomhet må du sørge for å oppfylle kravene som stilles i forbindelse med erstatningsansvar. Det er også nødvendig at du innbetaler en årlig avgift til det som har fått navnet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.  

  • Bestått juridisk embetseksamen
  • Må ha fylt 20 år
  • Må ha gjennomført godkjent praksis på to år
  • Godkjent prosedyreerfaring
  • God vandel og politiattest

Den Norske Advokatforening

Allerede i 1908 ble foreningen Den Norske Advokatforening stiftet. Dette er en organisasjon som fungerer som en interesse- og profesjonsorganisasjon for advokater i Norge. Stiftelsen av denne foreningen tyder på at det allerede den gang var behov dette. I dag fungerer Den Norske Advokatforening som en støttespiller for foreningens medlemmer.

Den Norske Advokatforening har i dag mange oppgaver. Foreningen har i den senere tid blitt inndelt i totalt 19 ulike kretser. Disse kretsene har sine egne kretsstyrer. Det meste av aktiviteten til foreningen går ut på å gi service til medlemmene. Det stilles imidlertid også krav til medlemmene som må følges. Dette er blant annet krav om at det må utøves god advokatskikk.

De første advokatfirmaene i Norge

De første advokatfirmaene så dagens lys på 1800-tallet. Siden den gang har det blitt etablert utallige advokatfirmaer i  Norge.  Etter hvert har de ulike advokatfirmaene fått mye oppmerksomhet i forbindelse med de mange sakene de har jobbet aktivt med. Dette er en av grunnene til at enkelte advokatfirmaer har fått mer oppmerksomhet enn andre.

Det kan diskuteres hvilket advokatfirma som var først ute med sin praksis. Derimot har de fleste kjente advokatfirmaer røtter langt tilbake i tid. En av grunnene til at de ulike advokatfirmaene øker i omfang, er oppmerksomhet i forbindelse med aktuelle saker. Mange advokater har også fått mye oppmerksomhet av media.

Stadig flere bruker advokat i dag

Stadig flere utdanner seg til å bli advokat i dag. Dette har ført til at yrket har økt i omfang over tid. Det er derfor mange store advokatfirmaer som utøver god advokatpraksis i dag. Stadig flere privatpersoner velger også å benytte seg av advokat i dag. Dette har ført til en vekst i antall saker som dagens advokater må ta seg av.

Ettersom stadig flere benytter seg av advokater i dag, er dette et yrke som får mye oppmerksomhet. Det har blitt vanlig å gå til advokat i forbindelse med både små og store saker. Det å bruke advokat regnes vanligvis for å være dyrt for mange privatpersoner. I den senere tid har det derimot blitt vanlig for folk flest å oppsøke advokat.

Største advokatfirmaer i dag

De fleste store advokatfirmaer har lang erfaring. Dette er gjerne virksomheter som kan vise til praksis langt tilbake i tid. Mange velger advokatyrket på grunn av at andre familiemedlemmer også har valgt dette yrket. Det er derfor vanlig at flere generasjoner jobber i samme advokatfirma. Det er derimot ikke alltid at advokatvirksomheten får like god oppmerksomhet.

Dette er noe som enhver advokat må lære seg å leve med. Det hører med at praksisen stadig blir kritisert. De største sakene blir også fulgt tett av media. Det er derfor ikke alltid like enkelt å utøve den beste advokatpraksisen her til lands. Mange advokatvirksomheter har imidlertid klart å få mer oppmerksomhet enn andre.

Advokatfirmaet Schjødt

Det skandinaviske advokatfirmaet Schjødt er i dag et av Norges største advokatfirmaer. Det er ikke alltid like enkelt å avgjøre hvilket advokatfirma som er størst. Dette er imidlertid noe som det fokuseres på hvert år. I de siste årene har advokatfirmaet Schjødt fått oppmerksomhet grunnet både omsetning og antall ansatte.

Advokatfirmaet har fått navn etter grunnleggeren Annæus Schjødt, som startet sin advokatpraksis i 1936. I dag har advokatfirmaet nesten 300 ansatte på sine kontorer i både Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, Stockholm og London. Dette er derfor et solid advokatfirma som har fått mye oppmerksomhet i media over tid.

Advokatfirmaet Wikborg Rein

Det norske advokatfirmaet Wikborg Rein har kontorer i både London, Shanghai, London, Bergen og Oslo. Dette kjente advokatfirmaet ble etablert så tidlig som i 1923, av Erling Wikborg. I starten arbeidet Erling Wikborg med saker som tok for seg sjøforsikring og sjørett. Arbeidsoppgavene skulle endre seg i løpet av de neste årene.

I 1945 inngikk Erling Wikborg partnerskap med Alex Rein. Det første utenlandskontoret til Wikborg Rein ble etablert i 1956. Dette kontoret ble åpnet i New York. I dag har Wikborg Rein over totalt 225 ansatte. Advokatfirmaet har spesialisert seg innenfor både finans, bank, offshore og shipping. Advokatfirmaet jobber også innenfor felter som blant annet eiendom, handel og industri.

Advokatfirmaet Thommessen

Det kjente advokatfirmaet Thommessen er et av Norges største advokatfirmaer i dag. Dette er et advokatfirma som hovedsakelig driver med forretningsjus.  Thommessen advokatfirma har rundt 300 ansatte basert i både London, Stavanger, Bergen og Oslo. I dette advokatfirmaet finner du også advokater som kan møte i Høyesterett.

Thommessen advokatfirma ble etablert i 1856 av advokat Hans Christian Grønn i Oslo. Deretter fungerte advokaten som en regjeringsadvokat helt til 1873. Dette er derfor et av Norges eldste advokatfirmaer i dag. I løpet av årene har advokatfirmaet mottatt flere priser for sin advokatpraksis  og juridisk rådgivning.

Advokatfirmaet BAHR

Det norske forretningsadvokatfirmaet BAHR  ble etablert så sent som i 1966. Siden den gang har det velkjente advokatfirmaet vokst betraktelig. I dag består advokatfirmaet av nesten 200 ansatte som kontinuerlig jobber innen forretningsjuridiske retninger. Tolv partnere er også godkjent for å jobbe for Høyesterett.

Det er flere grunner til at BAHR regnes som en av de mest kjente advokatfirmaene i Norge. Enkelte saker som firmaet har jobbet med har vært i medias søkelys. BAHR kan også påta seg saker i både Norge og i Norden. Dette er et innovativt advokatfirma som har lang erfaring i å jobbe for viktige klienter.

Wiersholm advokatfirma

Wiersholm er et velkjent advokatfirma for stadig flere nordmenn. Dette advokatfirmaet ble etablert så sent som i 1999. Dette er likevel et advokatfirma som skårer høyt når det gjelder både omsetning og antall ansatte. I dag har det solide firmaet totalt rundt 243 ansatte. Antall ansatte er en av grunnene til at firmaet stiller sterkt blant de fremste advokatfirmaene i dag.

Etter etableringen i 1999 har firmaet vokst betraktelig. Siden den gang har advokatfirmaets ansatte opparbeidet seg god erfaring. Dette er en av grunnene til at advokatfirmaet har fått mange klienter over hele Norge. Den viktigste ekspertisen er i dag forretningsjus. Det er viktig for firmaet å ivareta gode verdier i arbeidet med de mange klientene i dag.  

Første møte med din advokat

Det er  mange ting å tenke på når du skal møte advokaten din for første gang. Det er derfor viktig at du bruker tid på å forberede deg først. Det blir da enklere for advokaten å jobbe konkret og målrettet med saken din. Du betaler vanligvis for tiden du bruker hos advokaten. Det er derfor en fordel at du presenterer saken din så raskt og presist som mulig.

Det kan være lurt å forhøre deg med advokaten om hvilken informasjon som er nødvendig å presentere på forhånd. Slik unngår du å bruke mer tid på kontoret enn nødvendig. I enkelte tilfeller er det også nødvendig å betale på forhånd. Hvilke retningslinjer og vilkår den enkelte advokaten opererer med kan variere.

Hva kan du forvente av en advokat

En advokat er pålagt å gi rådgivning innenfor etiske retningslinjer og regler. Dette er en av grunnene til at det kreves både utdannelse og erfaring i dag. Det er viktig at advokaten ikke tar en bestemt side i saken. Du bør være i fokus når det arbeides med din sak. Advokaten bør heller ikke ha jobbet for motparten tidligere.

En advokat innehar i utgangspunktet en taushetsplikt. Det er også viktig at det jobbes ut fra grunnleggende verdier som er viktig for deg. Dine interesser bør kontinuerlig ivaretas. Advokaten bør derfor jobbe uavhengig av andre klienter eller samarbeidspartner. Dette for at saken din skal fremmes på best mulig måte.

Velg riktig advokat til din sak

Det er ikke alltid like enkelt å finne en passende advokat. De fleste advokater tar seg godt betalt for oppdragene. Det er derfor viktig at du finner tonen med advokaten med den gang. Det er ikke alltid like enkelt å finne  en advokat som tilfredsstiller dine forventninger. Du bør derfor bruke tid på å finne en passende advokat.

De fleste advokater har spesialisert seg på egne fagområder. Det er derfor viktig at du finner en advokat som har erfaring fra lignende saker. Når du har funnet riktig advokat, bør du be om en skriftlig bekreftelse på oppdraget. Denne bekreftelsen skal sikre at du får utført oppdraget innen riktig tidsperiode og prisklasse.

Flere roller som advokat

En advokat kan operere med flere ulike roller i løpet av en arbeidsdag. Hvilke arbeidsoppgaver en advokat får i løpet av karrieren er gjerne tilfeldig. De fleste advokater foretrekker å arbeide med felt som de allerede har erfaring i fra før. Det kan være krevende å arbeide med nye fagområder i begynnelsen.

Som advokat kan du jobbe som forsvarsadvokat, forretningsadvokat, bedriftsadvokat eller som en allmennadvokat. En allmennadvokat kan også få varierte oppgaver i løpet av en arbeidsdag. De fleste store firmaer har en advokat tilgjengelig på kontoret. Dette gjør det enklere om det skulle oppstå problemer i forbindelse med arbeidsoppgaver, klienter eller samarbeidspartnere.

Velg en allmennadvokat

I dag har mange advokater at valget om å registrere seg som en allmennadvokat. En allmennadvokat kan bistå deg i forbindelse med de fleste saker. Dette er advokater som først og fremst har erfaring fra det som kan betegnes som hverdagsjus. Det er imidlertid viktig å sørge for at du finner en advokat som kan bistå deg i din sak.

Du kan derfor bruke tid på å finne en passende advokat som har erfaring i tilsvarende saker. De fleste advokater vil opplyse om de ulike fagområdene de er spesialister i. Dette kan være saker som de gjerne har arbeidet mye med tidligere. Slike områder kan blant annet være hverdagsjus, forretningsjus eller tilsvarende.

Bruk en advokatfullmektig

Det skilles mellom advokatfullmektig og advokat. Det kreves at en advokatfullmektig alltid skal jobbe sammen med en advokat. Dette tilsier at en advokat alltid skal holde advokatfullmektig under oppsyn. Dette er spesielt viktig om en advokatfullmektig har behov for rådgivning og hjelp. Det er viktig å sørge for at du får den hjelpen du har behov for.

En advokatfullmektig har bestått en juridisk embetseksamen. Derimot har ikke en advokatfullmektig blitt tildelt advokatbevilling. En advokatfullmektig opptrer ofte på vegne av advokaten i forbindelse med rettshjelp. I praksis går en advokatfullmektig i lære hos en advokat med advokatbevilling og kan deretter få advokatbevilling etter to år.

En bedriftsadvokat i arbeidslivet

Det er i mange tilfeller nødvendig å ha tilgang til en advokat i løpet av en arbeidsdag. I slike tilfeller velger mange bedrifter å ansette en eller flere advokater i en egen avdeling. Dette gjør det enklere for de ansatte om uforutsette problemer skulle oppstå. Det er da enkelt å ta en tur innom kontoret til bedriftsadvokaten.

En bedriftsadvokat sine arbeidsoppgaver går gjerne ut på å gi råd i forbindelse med de ansattes daglige arbeidsoppgaver. Det er også vanlig at arbeidsoppgavene blant annet er kontraktsutforming, rettssaker og og forhandlinger. Det er derfor viktig at bedriftsadvokaten kjenner bedriftens verdier og arbeidsoppgaver godt.

En forretningsadvokat bistår næringslivet

Stadig flere advokater velger å spesialisere seg som forretningsadvokater. Dette er advokater som i hovedsak har spesialisering i det å bistå med skatterett, børsrett, avtalerett, transportrett og lignende. En forretningsadvokat bør også ha kunnskap om konkurranse, oppkjøp, nyetableringer og selskapsrett.

Det er mye å holde styr på for en bedrift i løpet av en hektisk arbeidsdag. Dette er derfor en av grunnene til at mange velger å benytte seg av en forretningsadvokat. Det er viktig at selskapet er oppdatert på lover og regler. Både norske og internasjonale lovverk endres stadig i dag og kan derfor skape forvirring.

Bistandsadvokat eller forsvarsadvokat

En av de viktigste oppgavene til en bistandsadvokat er å forsvare offeret i en straffesak. I denne sammenhengen er det flere arbeidsoppgaver som er viktig å utføre riktig. Dette kan være arbeidsoppgaver som å hjelpe til med en anmeldelse av saken. Det er også viktig å passe på at fornærmede får nok og riktig informasjon i løpet av en rettssak.

En forsvarsadvokat skal derimot forsvare tiltalte i en eventuell straffesak. Hvis du har begått en straffbar handling vil du som regel bli tildelt en forsvarsadvokat. En forsvarsadvokat bistår personer som er siktet for kriminelle handlinger. I slike tilfeller er det viktig at den siktedes rettigheter blir ivaretatt i løpet av den rettslige prosessen.

Advokater ansatt i offentlig sektor

Det brukes advokater i mange ulike situasjoner i dag. Det er derfor mange muligheter for deg som ønsker å jobbe som advokat. Hvis du er en av dem som har behov for advokat er det viktig at du velger en advokat med riktig spesialisering. En offentlig advokat jobber i utgangspunktet med å representere staten på ulike måter.

En slik advokat kan blant annet jobbe som statsadvokat, politiadvokat eller kommuneadvokat. Dette er spesialfelt som krever at du har tilstrekkelig kunnskap om både kommunale og statlige arbeidsområder. Dette er et interessant fagområde som stadig flere advokater velger å jobbe innenfor i dag.

Stadig nye advokatfirmaer i Norge

I dag etableres det stadig nye advokatfirmaer i Norge. Derimot har mange av de største advokatfirmaene i Norge vært i bransjen i flere år. Mange av disse advokatfirmaene har derfor mange års erfaring i det som i dag er en respektert bransje. Hvert år er det vanligvis fokus på hvilke advokatfirmaer som har fått mest oppmerksomhet i året som var.

Det er mye å tjene på å være et velfungerende advokatfirma. Det er gjerne mye som står på spill når store selskaper bruker en advokat. I mange tilfeller er det et stort press fra media og andre utenforstående. Det er derfor viktig at den juridiske rådgivningen og praksisen, fungerer slik den skal. Dette krever at advokatfirmaet opererer profesjonelt.

Ta kontakt med en advokat for rådgiving

Hvis du møter på problemer i både arbeids- og privatlivet er det viktig at du tar tidlig kontakt med en advokat. Mange av de store advokatfirmaene i Norge tilbyr rimelige advokattjenester. Det er derimot også viktig at du kontakter en advokat som har erfaring på det området du ønsker rådgiving i. Ta derfor kontakt med advokatkontoret for å få nærmere informasjon.

En god advokat jobber kontinuerlig for at saken din skal få riktig utfall. Det er derfor viktig at du velger en advokat som engasjerer seg i saken din med en gang. Du kan undersøke om noen du kjenner har gode eller dårlige erfaringer i forbindelse med bruk av en bestemt advokat. Det er mange advokatfirmaer å velge blant i Norge i dag.

Finn riktig advokatfirma for deg

Det kan svare seg å bruke litt tid på å finne riktig advokatfirma. Dette valget kan ha mye å si for utfallet til saken din. En advokat med mye kunnskap vil med en gang kunne gi en vurdering av saken din. De fleste problemstillinger har allerede blitt løst tidligere av en annen advokat. Dette gjør det enklere å vite hvilken fremgangsmåte som kan være aktuelle for deg.

Du kan vurdere de ulike advokatfirmaene på flere måter. Det viktigste er at du finner en advokat du stoler på. Det bør tas hensyn til både erfaring, ekspertise og pris. Det er også viktig at du klarer å kommunisere med advokaten på en god måte. I mange tilfeller kan det være lurt å velge et stort advokatfirma i Norge.

Store advokatfirmaer i Norge

De fleste store advokatfirmaer i Norge har lang erfaring i å løse enkeltstående saker for både privatpersoner og bedrifter. Det kan være en fordel at det jobber mange advokater i firmaet du velger å bruke. På denne måten sikrer du at det foretas riktige valg. Dette kan bidra til at saken din løses på en tilfredsstillende måte.

Kommentarfeltet er stengt.